envi      
+84-282220 0962 Mon-Fri : 08:00 - 18:00                     sales@vcyber.io
Zscaler - Zero Trust Exchange

Sơ lược về các giải pháp được phân phối 100% qua đám mây của chúng tôi

Zscaler Internet Access

Bảo vệ được hỗ trợ bởi AI cho tất cả người dùng, tất cả ứng dụng và ở tất cả các vị trí. Zscaler Internet Access® cấp quyền truy cập Internet và SaaS an toàn, nhanh chóng với nền tảng dịch vụ bảo mật đám mây (SSE) toàn diện nhất.

Learn More
Zscaler Private Access

Quyền truy cập ứng dụng riêng tư trực tiếp cho tất cả người dùng, tất cả các thiết bị và ở mọi vị trí. Zscaler Private Access® cung cấp quyền truy cập nhanh nhất, an toàn nhất vào các ứng dụng, dịch vụ riêng tư và thiết bị OT với giải pháp ZTNA

Learn More
Zscaler Cloud Protection

Cách tiếp cận mới của chúng tôi để bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây đảm bảo kết nối giữa các khối lượng công việc trong các đám mây công cộng, loại bỏ bề mặt tấn công và sự lây lan các mối đe dọa để ngăn mất dữ liệu cũng như đảm bảo cấu hình và tuân thủ bảo mật phù hợp.

Learn More
Zscaler Digital Experience

Đảm bảo trải nghiệm kỹ thuật số tối ưu cho tất cả người dùng văn phòng và gia đình. Bằng cách giám sát hiệu suất từ ​​bên trong thiết bị của người dùng, trên các mạng, thông qua các dịch vụ bảo mật, cho đến các ứng dụng dựa trên SaaS, đám mây hoặc trung tâm dữ liệu mục tiêu của họ, chỉ ZDX mới giúp CNTT nhanh chóng xác định, cô lập và giải quyết các vấn đề về thiết bị, mạng hoặc ứng dụng gây ra trải nghiệm kỹ thuật số kém.

Learn More
Zscaler Deception

Giải pháp phát hiện mối đe dọa dựa trên việc đánh lừa các kẻ tấn công duy nhất được xây dựng cho kiến trúc Zero Trust sử dụng chiêu dụ và mồi nhử tiên tiến để phát hiện và phá vỡ các mối đe dọa tinh vi, bao gồm các nhà khai thác ransomware có tổ chức, các cuộc tấn công chuỗi cung ứng và APT.

Learn More
Questions?

Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp đỡ bạn.

Contact Us

VCYBER LÀ ĐỐI TÁC Ở VIỆT NAM CỦA ZSCALER

Cách chúng tôi có thể làm để giúp cho doanh nghiệp của bạn tốt hơn