envi      
+84-282220 0962 Mon-Fri : 08:00 - 18:00                     sales@vcyber.io
OPSWAT- Bảo Vệ Trước Các Mối Đe Doạ Mạng

Bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của thế giới

Trust no file. Trust no device.

Triết lý Zero-Trust của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng mọi tệp và mọi thiết bị đều gây ra mối đe dọa. Các giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của OPSWAT  được thiết kế để hỗ trợ triết lý không tin tưởng của chúng tôi và được cung cấp bởi một bộ sản phẩm toàn diện, mô-đun để giải quyết một loạt các trường hợp sử dụng an ninh mạng.
Các Giải Pháp

CÁC GIẢI PHÁP MANG LẠI CUỘC SỐNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG CỤ THỂ MÀ CÁC SẢN PHẨM OPSWAT LÝ TƯỞNG.

Giải pháp tên miền chéo

Truyền tệp liên quan đến môi trường an toàn là một vấn đề cực kì nghiêm trọng. OPSWAT cung cấp một quy trình chuyển giao an toàn trên toàn bộ các miền nội bộ của doanh nghiệp.

Quyền truy cập thiết bị

Các doanh nghiệp phải vật lộn với việc thực thi bảo mật của các thiết bị và điểm cuối không được quản lý. OPSWAT đảm bảo mọi thiết bị đều tuân thủ các chính sách bảo mật.

Kiểm soát truy cập mạng

OPSWAT cung cấp khả năng hiển thị, bảo mật và kiểm soát không tin cậy cả bên trong và bên ngoài môi trường mạng truyền thống với các giải pháp NAC và SDP.

Bảo Mật Tệp Tải Lên

Tội phạm mạng thường xuyên tải lên các tệp thông qua các ứng dụng web để phát tán nội dung độc hại. OPSWAT  kết hợp các công cụ chống vi-rút để phát hiện các mối đe dọa mới nhất.

Phân Tích Mã Độc

Phân tích tệp bằng tất cả các công cụ chống phần mềm độc hại hàng đầu thông qua một giao diện duy nhất.

Bảo Mật Email

Phần lớn phần mềm độc hại tiếp tục được khởi tạo qua email. OPSWAT  bảo vệ tổ chức của bạn chống lại các cuộc tấn công email nâng cao.

Bảo mật lưu trữ

Bảo vệ các dịch vụ lưu trữ tại chỗ hoặc đám mây của bạn và duy trì tuân thủ quy định.

Những Công Cụ Phát Triển

Tham gia cùng hàng trăm nhà cung cấp bảo mật được hưởng lợi từ  Công nghệ OPSWAT  – cung cấp bảo mật dữ liệu và thiết bị hàng đầu trong ngành.

VCYBER LÀ ĐỐI TÁC Ở VIỆT NAM CỦA OPSWAT

Cách chúng tôi có thể làm để giúp cho doanh nghiệp của bạn tốt hơn