envi      
+84-282220 0962 Mon-Fri : 08:00 - 18:00                     sales@vcyber.io
F5 - Các dịch vụ cung cấp ứng dụng BIG-IP

Cung cấp tính khả dụng, hiệu suất và bảo mật mà bạn cần để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Khám phá phần mềm dịch vụ ứng dụng BIG-IP

Giữ ứng dụng của bạn an toàn, luôn hoạt động với bộ điều khiển phân phối ứng dụng F5. Cùng với các dịch vụ ứng dụng, bảo vệ API và kiểm soát truy cập, phần mềm bảo mật và phân phối ứng dụng BIG-IP sẽ tăng quy mô lưu lượng ứng dụng và bảo mật cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn sẽ nhận được các dịch vụ ứng dụng hiệu suất, quản lý lưu lượng và bảo mật tích hợp, cho dù ứng dụng của bạn nằm trrong trung tâm dữ liệu riêng tư hoặc trên đám mây

BIG-IP Security

Cho phép truy cập zero-trust cho tất cả các ứng dụng – cũ và hiện đại – với các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên ngữ cảnh và danh tính có khả năng mở rộng cao.

Bảo vệ mạng của bạn trước các mối đe dọa sắp tới, bao gồm các cuộc tấn công DDOS lớn và phức tạp nhất.

Bảo vệ ứng dụng và API của bạn bằng phân tích hành vi, ứng dụng nâng cao, bảo vệ API và bảo vệ bot chủ động.

Dễ dàng di chuyển IPv4 sang IPv6 bằng chiến lược địa chỉ IP an toàn như một phần của bộ chức năng hợp nhất.

Có được khả năng bảo vệ DDoS toàn diện cho mạng của bạn và ở lớp ứng dụng với tính linh hoạt và quy mô cho việc triển khai nội tuyến, ngoài băng tần và kết hợp.

Tối ưu hóa đầu tư cơ sở hạ tầng, hiệu quả và bảo mật bằng giải mã, mã hóa và điều khiển lưu lượng dựa trên chính sách, năng động, dựa trên nhiều thiết bị kiểm tra bảo mật.

BIG-IP Next

Phần mềm BIG-IP thế hệ tiếp theo giúp đơn giản hóa hoạt động, tăng cường bảo mật và tăng hiệu suất.

Sử dụng giải pháp dựa trên nền tảng đám mây an toàn, tự động và có thể mở rộng khi bạn chuyển đổi từ mạng 4G sang mạng 5G

Đơn giản hóa hoạt động liên lạc tín hiệu lõi độc lập 5G của bạn bằng khả năng kiểm soát chính sách lưu lượng và tín hiệu quan trọng cùng với tính bảo mật và khả năng hiển thị.

Tận dụng khả năng kiểm soát, bảo mật và hiển thị tín hiệu vào/ra đa giao thức cho 5G dựa trên nền tảng đám mây, hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ 4G

BIG-IP Application Delivery

Tận dụng cách tiếp cận tự động hóa dựa trên quy trình để cung cấp, đặt cấu hình và quản lý hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng của bạn.

 Cung cấp các dịch vụ ứng dụng nâng cao cho hoạt động triển khai vùng chứa của bạn, cho phép định tuyến HTTP, cân bằng tải và hiệu suất phân phối ứng dụng cũng như các dịch vụ bảo mật mạnh mẽ.

Mở rộng quy mô và bảo mật cơ sở hạ tầng của bạn khi có khối lượng truy vấn cao và các cuộc tấn công DDoS, đồng thời đảm bảo ứng dụng có tính khả dụng cao – ngay cả giữa nhiều phiên bản và trên nhiều môi trường đám mây.

Quản lý lưu lượng mạng một cách thông minh để các ứng dụng luôn đáng tin cậy, an toàn và tối ưu hóa.

Đạt được sự linh hoạt và khả năng kiểm soát mạng mà bạn cần đồng thời mang lại trải nghiệm đáng tin cậy cho khách hàng thông qua quản lý chính sách hiệu quả.

Dễ dàng kiểm soát tất cả các thiết bị và dịch vụ BIG-IP của bạn bằng một nền tảng quản lý thống nhất, duy nhất.

VCYBER IS VIETNAM PARTNER FOR
F5 BIG-IP

Cách chúng tôi có thể làm để giúp cho doanh nghiệp của bạn tốt hơn