envi      
+84-282220 0962 Mon-Fri : 08:00 - 18:00                     sales@vcyber.io

Sự Kiện

Hoạt Động Giải Golf VNISA 2023

Chuỗi hoạt dộng của sự kiện “ Hội Thảo Và An Toàn Thông Tin khu vực phía Nam...
Đọc Thêm

WORKSHOP : Vai trò nhận thức An Toàn Thông Tin trong Doanh Nghiệp

An toàn thông tin luôn là vấn đề quan trọng mỗi cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp.Nhằm...
Đọc Thêm

Hội Thảo và Triển Lãm Quốc Tế ” An Toàn Thông Tin Khu Vực Phía Nam Năm 2022 “

Chủ đề : ” BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SỐ VÀ CHIẾN LƯỢC AN TOÀN , AN NINH MẠNG...
Đọc Thêm

Hội thảo trực tuyến ” An Toàn Thông Tin Khu Vực Phía Nam năm 2021 “

Chủ đề : AN TOÀN THÔNG TIN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ , NHỮNG THỬ THÁCH VÀ CƠ HỘI...
Đọc Thêm

Chuỗi Hội Thảo Trực Tuyến – vCyber và những ngày không khoảng cách ! ( phần 3 )

Những ngày dịch vừa qua chắc hẳn đều rất khó với tất cả mọi người. Từ việc chúng...
Đọc Thêm

Chuỗi Hội Thảo Trực Tuyến – vCyber và những ngày không khoảng cách ! ( phần 2 )

Những ngày dịch vừa qua chắc hẳn đều rất khó với tất cả mọi người. Từ việc chúng...
Đọc Thêm

Chuỗi Hội Thảo Trực Tuyến – vCyber và những ngày không khoảng cách ! ( phần 1 )

Những ngày dịch vừa qua chắc hẳn đều rất khó với tất cả mọi người. Từ việc chúng...
Đọc Thêm

Triển Lãm Quốc Tế ” Ngày Hội An Toàn Thông Tin Việt Nam năm 2019 “

NÂNG TẦM AN TOÀN , AN NINH QUỐC GIA TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Là sự kiện được tổ...
Đọc Thêm