envi      
+84-282220 0962 Mon-Fri : 08:00 - 18:00                     sales@vcyber.io
ThreatQ - Nền Tảng Thông Tin Về Mối Đe Dọa

Nền tảng có khả năng ưu tiên, tự động hoá và tích hợp với các giải pháp bảo mật khác để PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÍ CÁC MỐI ĐE DOẠ

KHẢ NĂNG CỦA THREATQ

ThreatQ cải thiện quy trình hoạt động bảo mật, mang lại giá trị tức thì vầ đáng kể qua nhiều giải pháp

Mở rộng phát hiện và phản hồi trên các sản phẩm và nhà cung cấp khác nhau

Áp dụng phân tích để điều phối hợp lý và tự động hóa

Nền tảng tình báo mối đe dọa mở, có thể mở rộng

và các trường hợp sử dụng…

Nâng cao hiệu quả và khả năng của các hoạt động bảo mật hiện có bằng cách kết hợp các nguồn dữ liệu, công cụ và các đội nhóm khác nhau lại với nhau để tăng tốc trong việc phát hiện và phản ứng với các mối đe doạ. Nền tảng bắt đầu với việc nhận dữ liệu ở các định dạng và ngôn ngữ khác nhau từ các nhà cung cấp và hệ thống khác nhau để hoạt động cùng nhau. Từ đó, nó tập trung vào việc đưa đúng dữ liệu đến đúng hệ thống và nhóm vào đúng thời điểm để làm cho các hoạt động bảo mật theo hướng dữ liệu và hiệu quả hơn.

THREATQ PLATFORM MODULES

Mô hình hoá, cộng tác và ghi lại các cuộc điều tra và sự cố thông qua phòng tình huống an ninh mạng hàng đầu trong ngành.

Đơn giản hóa SOAR, TIP và XDR bằng cách làm cho chúng theo hướng dữ liệu, mở và hiệu quả.

Kích hoạt và quản lý sự chia sẻ về thông tin tình báo giữa các tổ chức ở mọi quy mô và độ phức tạp.

VCYBER LÀ ĐỐI TÁC CỦA THREATQ Ở VIỆT NAM

Cách chúng tôi có thể làm để giúp cho doanh nghiệp của bạn tốt hơn