Giải pháp

The gateway to your success in 4th industry

PROTECT4S

Công nghệ độc quyền của Protect4s cho phép các tổ chức giám sát liên tục ERP và các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh đối với các lỗ hổng an ninh mạng.

ANOMALI

Nhiệm vụ của Anamali là thu thập thông tin các mối đe dọa an ninh mạng để định danh và lựa chọn ưu tiên các mối đe dọa quan trọng đối với cơ quan của bạn.

OPSWAT

Công nghệ độc quyền của Opswat có thể phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng một cách hiệu quả trên nhiều loại thiết bị và dữ liệu khác nhau.

DDS - Deface Detected System

Có khả năng theo dõi, xác định và phân tích bằng trí tuệ nhân tạo để phát hiện những thay đổi nhỏ nhất trên website của bạn. Đưa ra biện pháp khôi phục và hạn chế thấp nhất các thiệt hại do hacker gây ra.

CEMS - Content Event Manage System

Cung cấp các dịch vụ về Giám sát, Đo lường, Phân tích cho các nhãn hàng, thương hiệu hoặc các sự kiện trên mạng xã hội.

SDP - Software-Defined Perimeter

Được xem là Next-gen VPN, giúp đảm bảo tính tuân thủ của thiết bị đăng nhập, kết nối trực tiếp device và application, không route traffic ra ngoài public cloud. Đặc biệt, có thể triển khai nhanh chóng chỉ trong vài giờ đồng hồ. Giá chỉ từ 2 triệu vnđ / 1 user.

VCyber - The gateway to your success in 4th industry

How Threat Intelligence sharing can help VietNam Banks to become cyber resilient?

Anomali trình bày giải pháp tại hội thảo "How Threat Intelligence sharing can help VietNam Banks to become cyber resilient? được tổ chức bởi E&Y